Район Сливен

Кирчо Димитров: Търсим инвестиции и финансово укрепване на община Сливен
Кирчо Димитров, СДС: Работим за повече инвестиции в Сливен