Район Разград

Иво Димитров,СДС-Разград:Търсим решения в интерес на гражданите