Район Видин

Генади Велков, СДС: Да запазим хората във Видин
Русенският университет стъпи във Видин
Увеличават се кандидат-студентите във Видин