Район Велико Търново

 Номиниран за
Търновските общински съветници гласуват електронно
Свищовски орел на Дунава