Павлова: Уволних Боршош заради груби нарушения

„Първата група проблеми, които установихме в НДК, са свързани с трайната тенденция за реализиране на загуби. Финансовият отчет за 2015 г. не е заверен, а този за 2016 г. е заверен с квалифицирано мнение на одиторската фирма.Поисках бизнес план, мерки за оздравяване на дружеството, но такива не ми бяха представени“, категорична е Лиляна Павлова, министър с ресор предстоящото ни председателство на ЕС догодина.

„Втората група проблеми е свързана с обществените поръчки. Свързаните поръчки с Председателството са три. Поисках правилата за провеждане на обществените поръчки, оказа се, че липсват“, обясни още Павлова.

„Поисках да се извършат четири провери на НДК – от Главния инспекторат на МС, от АДФИ, от ДНСК и от външна одиторска фирма. Проверката на АДФИ ще приключи в края на юли“, посочи министърката.

„Вече е готов докладът от външната одиторска фирма. Той има два компонента – обществените поръчки и ремонтът на НДК. По втория компонент няма констатации и препоръки поради отказ на ръководството на НДК да предостави документация.

И по трите обществени поръчки са констатирани нарушения. Докладът е изпратен на АДФИ. Имаме съмнения за незаконосъобразност на сключените договори с изпълнителя (б.р. „Галчев инженеринг” ЕООД). Те обаче са факт и единственото, което можехме да направим, е да поискаме да влязат в срок“, разказа Павлова.

„Установихме няколко притеснителни факта – закъснение на ремонта, не беше налице одобрен от ДАГ проект за основния ремонт. Липсва и окончателно възлагане на всички действия за приключване на ремонта. Седем месеца в НДК се бяха извършвали дейности в НДК без да има назначен инвеститорски контрол. Дейностите са били наблюдавани единствено от служители на НДК.

По текущия ремонт се оказа, че нищо не е платено, освен аванс при започването му.

Въпреки нееднократните ми настоявания, не ми бе предоставен линеен график със сроковете за строително-монтажни работи и как те ще бъдат съчетани с културната дейност на НДК.

Няма закъснение на изпълнението на договора за озвучителна техника, но имаше анекс (за 1,8 млн. лв.) за допълнителна техника, която е за пресцентъра. В проекта не бе предвидено закупуването на такава техника.

Изпълнителният директор на НДК Мирослав Боршош поиска 36 млн. лв., но не получи тези средства. Причината бе становище на Агенцията за обществени поръчки, че не всички дейности са необходими. Отпуснахме 28 млн. лв. допълнително, вместо исканите 36 млн. лв.“, разказа Павлова.

„Освободих Боршош поради отказ да ми предоставя документация, заради отказ да изпълнява функциите си на изпълнителен директор и поради опасността от забавяне на ремонта“, обобщи Лиляна Павлова.

Източник: trud.bg

коментари

1 Коментари

  1. Avatar
    MiguIgnina 2017-10-07 14:14:58

    Cephalexin Dosage Adult Female Amoxicillin Cell Miglitol buy viagra online Acheter Kamagra Voir Le Profil

Напишете вашия коментар: