Къде са проблемите пред българската икономика?

Икономиката на България е на прилично ниво, според управяващите, обаче инфлацията постепенно нарастна до 3% към края на 2017г., което е най-високото ниво от 2013 г. насам и това постепенно ще води до натрупване на рискове.

Българската икономика расте, но на сравнително ниски нива и вече достигна върховия си потенциал, а в перспектива очакванията са да последва умерено забавяне. .

Ръстът на българската икономика достигна максималните си възможности за растеж през тази година, като 2017 изглежда засега като най-добрата до момента следкризисна година.

Но какъв реално е този растеж?

Брутният вътрешен продукт на България е незначителен от гледна точка на страните в Централна и Източна Европа.– 47 милиарда евро. За сравнение Брутният вътрешен продукт на страни (с почти същия брой население) като Чехия е към 163 млрд. евро, на Унгария – към 107 млрд евро, на Словакия – 76 млрд. евро.

Растежът в България от 3,9%, а ръстът на БВП на Румъния е 8,6%. Румъния изпреварва повече от 2 пъти България по икономически ръст за 2017 г. Румъния има Брутен вътрешен продукт към 158 млрд. евро за 2016 г., близо 4 пъти по-висок от този на България. Румъния е с най-висок ръст на икономиката в ЕС благодарение на икономическите реформи и борбата с корупцията. Заплати и пенсии в Румъния са съответно 25-30% повече отколкото в България. Средната заплата в Румъния е с над 200 евро по-висока от България. Румъния привлече 6 пъти повече инвестиции от България на стойност над 4 милиарда евро за тази година . Румъния изпреварва България с четири пъти по-висок оборот от електронна търговия. Румъния понижи да данъчните ставки на ДДС и от две години има ниско ДДС за храни и лекарства . Така че не ние сме ги изпреварили, а те нас.

Сърбия постави ударение върху борбата с корупцията и престъпността и изпревари България по привлечени преки чуждестранни инвестиции, което е срамно за нас, страна член на ЕС. Сърбия вложи усилия да създаде регулаторна рамка за благоприятен бизнесклимат, като така се превръща в привлекателна държава за правене на бизнес на Балканите. Сърбите положиха усилия за ограничаване на копуцията, намаляване на бюрократичните процедури и засилване ефективността на администрация, които са решаващи за избора на място за инвестиции. Дори се дава на инвеститори субсидия за работно място. Важен приоритет им е също образованието и свързването на всички нива на образователната система с икономическите потребности на държавата.

А в България преките чужди инвестиции имат катастрофален спад.

В глобалната класация на страните по икономическа свобода България и тази година не напредва, а това е ясен знак, че условията за бизнес в страната не се подобряват.

В страната ни продължават макроикономическите дисбаланси, ето защо актуализация на бюджета и нов дълг изглеждат неизбежни през 2018 г.

Растежът на икономиката на България за следващите 3 години - 2018, 2019 и 2020 г. ще е на равен ход - около 3,8 - 3,9%. Прогнозата ми е, че преките чуждестранни инвестиции ще бъдат в порядъка на около 2% от БВП, което е под 1 млрд. евро годишно през всяка една от годините до 2020 г. включително, колкото бяха и в последните 2 години.

Основните рискове се свързват с външната среда, динамиката на международните цени, както и продължаващите неблагоприятни демографски тенденции в страната.

През следващите години всичко зависи от ускореното усвояване на средства от Европейския съюз, ако има още такива.

В същото време много хора си задават въпроса: Как икономиката на България расте, а доходите са ниски и работни места няма?

Доходите ни уж растат, но пак са най-ниските в ЕС.

Икономическата система в България продължава да не удовлетворява потребностите на хората и те се ориентират към извънсистемни решения. 

Образованите и квалифицираните продължават да заминават в чужбина, въпреки привидно нарасналите възможности за развитие в България.

Тревожно високо е нивото на потенциални емигранти сред най-младите българи.

Разбира се, ниското заплащане продължава да е една от основните причини за този процес.

Така все още доста българи свързват щастието си с възможността да емигрират и да се устроят в друга държава.

Румен Гълъбинов

коментари

Напишете вашия коментар: